01.02.2015—AW14 POLARIS

British GQ


02.01.2015—AW14 POLARIS

Boys By Girls


02.01.2015—AW14 POLARIS

Men's Health


01.01.2015—AW14 AURORA

British Marie Claire


01.12.2014—AW14 AURORA

We Are Collision


01.12.2014—AW14 POLARIS

7th Man


01.12.2014—AW14 POLARIS

Hypebeast


01.11.2014—

British Esquire


01.11.2014—AW14 POLARIS

The Independent Magazine


01.11.2014—AW14 POLARIS

Candid Magazine


Pages